Публічна оферта

  1. Терміни та визначення
    1.1 Виконавець - онлайн-платформа для оцінювання нерухомості під назвою "LIKVID," зареєстрований як ФОП Варава Євген Анатолійович.

1.2 Замовник - будь-яка фізична або юридична особа, яка здійснює замовлення та оплачує послуги Виконавця.

1.3 Послуги - пакет послуг, який надається Замовникам для онлайн оцінювання вартості нерухомості,пошуку ліквідних пропозицій нерухомості з використанням веб-сайту Виконавця
1.4 Оферта - дана публічна пропозиція (оферта) від Виконавця про надання Послуг Замовнику на умовах, викладених у цьому договорі, і розміщена на веб-сайті Виконавця.2.            Загальні положення

2.1 Цей договір вважається публічним пропозиційним документом (офертою) від Виконавця, спрямованим на надання Послуг Замовнику згідно з умовами, що зазначені у цьому договорі.

2.2 Здійснюючи оплату та користуючись Послугами Виконавця, Замовник приймає всі умови цього договору в повному обсязі, без будь-яких винятків та зауважень.3.            Предмет договору

3.1. Виконавець зобов'язується забезпечити Замовнику послуги з онлайн оцінювання вартості нерухомості та пошуку ліквідної нерухомості відповідно до умов, викладених у цьому договорі, а Замовник зобов'язується сплатити відповідну оплату за надані послуги відповідно до чинних тарифів.4.            Права та обов'язки сторін

4.1. Виконавець має наступні права:

4.1.1. Вносити зміни до умов цього договору, про що повідомляє Замовника.

4.1.2. Тимчасово призупиняти надання послуг у разі проведення технічних робіт на веб-сайті, передбачаючи заздалегідь інформування Замовника про такі призупинення.

4.2. Виконавець зобов'язується:

4.2.1. Надавати Замовнику послуги з онлайн оцінювання вартості нерухомості, використовуючи математичні формули та алгоритми штучного інтелекту, для максимально точної оцінки та послуги з пошуку ліквідної нерухомості.

4.2.2. Гарантувати конфіденційність і безпеку персональних даних Замовника та інформації про нерухомість, яку Замовник вводить на веб-сайт.

4.3. Замовник має наступні права:

4.3.1. Користуватися послугами Виконавця згідно з умовами цього договору.

4.3.2. Звертатися до служби підтримки Виконавця за допомогою telegram або електронної пошти з будь-якими питаннями та претензіями щодо наданих послуг.

4.4. Замовник зобов'язується:

4.4.1. Своєчасно сплатити Виконавцю вартість послуг відповідно до чинних тарифів.

4.4.2. Зберігати в таємниці свої облікові дані та не передавати доступ до послуг третім особам без попередньої згоди Виконавця.

4.4.3. Предоставляти достовірну та актуальну інформацію про нерухомість, яку необхідно оцінити.5.            Відповідальність сторін

5.1. Виконавець не несе відповідальності за результати оцінки вартості нерухомості, оскільки вони засновані на математичних формулах та алгоритмах штучного інтелекту.

5.2. Кінцевий результат оцінки вартості нерухомості не може бути оскаржений Замовником.

5.3. Здійснення повернення коштів за оцінку нерухомості не можливий6.            Захист персональних даних

6.1. Виконавець зобов'язується забезпечувати конфіденційність персональних даних Замовника та інформації про нерухомість, яку Замовник вводить на сайт, та не передавати їх третім особам без попередньої згоди Замовника.7.            Вирішення спорів

7.1. Усі спори та розбіжності, що виникають між сторонами за цим договором, будуть вирішуватись шляхом переговорів.8.            Форс-мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором у разі настання форс-мажорних обставин (непереборні природні лиха, збройні конфлікти, терористичні акти, відключення електроенергії та інші події, які сторони не могли передбачити та запобігти).9.            Інші умови

9.1. Цей договір вступає в силу з моменту оплати Послуг Замовником і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

9.2. Цей договір складений українською мовою і має однакову юридичну силу для обох сторін.

9.3. Відносини, що виникають з цього договору, регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України.

9.4. Після набуття чинності цим договором всі попередні угоди, листування та пропозиції між сторонами щодо предмета цього договору втрачають чинність.

9.5. Якщо будь-яке положення цього договору визнається недійсним, таке положення вважається окремим від інших положень, і недійсність не впливає на дійсність або виконання інших положень договору.10.         Згода на обробку персональних даних

10.1. Замовник, використовуючи сайт та здійснюючи оплату Послуг, підтверджує свою згоду на обробку своїх персональних даних, наданих Виконавцю, з метою виконання зобов'язань за цим договором відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

10.2. Виконавець зобов'язується обробляти персональні дані Замовника відповідно до законодавства України і забезпечувати відповідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення та інших неправомірних дій стосовно таких даних.

10.3. Виконавець може передавати персональні дані Замовника третім особам тільки з попередньої згоди Замовника або в разі, якщо передача таких даних є вимогою законодавства України.11.         Використання Cookies

11.1. Cookies - це невеликі текстові файли, які зберігаються на пристроях користувачів під час відвідування веб-сайтів. Вони допомагають сайтам запам'ятовувати інформацію про користувача та його налаштування, забезпечуючи зручність користування та підвищуючи ефективність роботи сайту.

11.2. Використання Cookies на даному сайті має на меті оптимізацію його роботи та надання користувачеві персоналізованої інформації. Вони можуть використовуватися для збереження налаштувань користувача, аналізу трафіку сайту, забезпечення безпеки та відповідності законодавству України.

11.3. Більшість браузерів автоматично приймає Cookies, але користувач має можливість налаштувати свій браузер таким чином, щоб відхиляти Cookies або отримувати повідомлення про їх збереження. Варто враховувати, що відключення Cookies може призвести до обмеження функціоналу сайту та його послуг.

11.4. Згода на використання Cookies є обов'язковою для користування сайтом та його повного функціоналу. Без згоди на використання Cookies можливість користуватись сайтом може бути обмеженою або недоступною.
12.         Оплата послуг

13.1. Оплата за послуги, надані Виконавцем, здійснюється виключно через систему платежів LiqPay. Виконавець не пропонує жодних інших способів оплати за свої послуги.13.         Контакти

Електронна пошта: varava.adv@gmail.com